สำนักงบประมาณ - Learning ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • A1 ภาคกลาง
  • A2 ภาคเหนือ
  • A3 ภาคตะวันออก
  • A4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • A4 ภาคใต้
  • A6 ภาคใต้ชายแดน
1 2 3 4 5 6
*
*
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม


2) ปัญหาด้านการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์
02-265-1000 ต่อ 2283-87

ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ